image_print

Vedligeholdelse af hegn mod syd

Ved­li­ge­hol­del­se af hegn mod syd Vi har fået en fin til­ba­ge­mel­ding fra kom­mu­nen vedr. det udfør­te og frem­ti­dig ved­li­ge­hol­del­se af det fre­de­de hegn mod mar­ke­ne: “Så kom jeg igen­nem mails og har været ude og kig­ge på heg­net. Jeg kan umid­del­bart kun se i har beskå­ret den vest­lig­ste del af heg­net, i fald i har […]