Vedligeholdelse af hegn mod syd

image_print
Vedligeholdelse af hegn mod syd

Vi har fået en fin til­ba­ge­mel­ding fra kom­mu­nen vedr. det udfør­te og frem­ti­dig ved­li­ge­hol­del­se af det fre­de­de hegn mod mar­ke­ne:

Så kom jeg igen­nem mails og har været ude og kig­ge på heg­net. Jeg kan umid­del­bart kun se i har beskå­ret den vest­lig­ste del af heg­net, i fald i har beskå­ret resten har i kla­ret det uden at efter­la­de spor – det er godt kla­ret. Til gen­gæld ser det noget ned­b­ar­be­ret ud i den vest­li­ge ende. Det er fint i tager brom­bær­krat­tet for det bre­der sig helt afsin­digt hvis man ikke hol­der det i skak, men buske­ne skal ikke klip­pes så hårdt til­ba­ge.

Heg­net er en del af fred­nin­gen så man kan gå i Kap­pel­høj­ki­len med en for­nem­mel­se af at være ”i det grøn­ne” ved at huse­ne er gemt lidt væk. Jeg begav mig ikke ud i raps­mar­ken så jeg har ikke en klar for­nem­mel­se for hvor­dan det ser ud nede fra kilen, det må ven­te til han har høstet i sen­som­me­ren.

Når han har høstet ven­der jeg til­ba­ge med en ende­lig vur­de­ring. Ind­til da må i ger­ne løben­de tage brom­bær­krat­tet så læn­ge i fjer­ner det afklip­pe­de mate­ri­a­le, men alt­så ikke øvrigt buskads.

Ven­lig hil­sen

Met­te Thorn­holm
Natur­sags­be­hand­ler

 

Skriv et svar