Lokalplaner, vedtægter & regulativ

Bebyggelsen og fællesarealet på Bjørnebakkevej er omfattet af lokalplan 5-10 og tillæg til denne. Her fastlægges overordnede forhold og en række specifikke bestemmelser. Alle boligerejere er i lokalplanen forpligtet til at være medlem af Grundejerforeningen.

Grundejerforeningens formål og virke er fastlagt i vedtægterne.

I henhold til vedtægterne har foreningen vedtaget et regulativ, som giver anvisninger på specifikke emner som parkering, altaner, paraboler, erhverv  og lignende.

Foreningen har vedtaget “Retningslinier for brug af fællesarealer” tæt på boligerne, f.eks beplantning, hække og lignende.

Vi bruger cookies. Klik Ok for at acceptere.