Retningslinier for fællesarealet

Opdateret den 2. september 2021.

 • I umiddelbar tilknytning til indgangspartierne tillades enkelte krukker, lav beplantning og løgplanter i kant af bøgepur, dog således at bøgepurets vækst ikke på nogen måde hæmmes heraf. Såfremt man har indrettet sig med planter her påtager man sig også ansvaret for pleje og renholdning af disse samt området omkring.Ved skurene er det tilladt at plante lav beplantning og løgplanter, altså ikke noget der gror op ad siderne. Flisebelægninger ved skure må ikke ændres uden bestyrelsens accept.
 • Bøgehæk skal bruges til afgrænsning imellem de toetages boligers råderum, hvor muligt
 • Herudover er det ikke tilladt at beplante eller indrette sig på fællesarealer, det være sig ved gavle, foran gabioner.
 • Borde og bænke placeret ved boliger skal være af træ eller jern og malet i jordfarver. Placering af sådanne i umiddelbar tilknytning til bolig og således at det ikke generer omkringboende.
 • Permanente legeredskaber såsom legehuse, gyngestativer og lignende må ikke placeres på fællesarealerne.
 • Permanente tørrestativer er ikke tilladt
 • Griller, vinterdæk, fuglehuse og lignende må ikke henstilles på fællesarealerne.
 • Flisebelægning som fungerer som fælles adgangsvej skal holdes fri til passage og må ikke benyttes til køretøjer, affaldsstativer eller lignende.
 • Fællesarealerne må ikke anvendes til opbevaring eller til henstilling af affald.
 • Det er tilladt for foreningens medlemmer at låne de på fællesarealet placerede bord-/bænkesæt til private formål under forudsætning af, at de sættes tilbage på fællesarealet snarest efter endt brug. Såfremt det bliver nødvendigt at bede gartnerne om at udføre dette arbejde, vil regningen herfor blive sendt videre til ‘låneren’.
 • Grillpladsen er for Bjørnebakkens beboere og deres gæster. Der må kun anvendes grillkul, både til optænding og grill. Undtaget er dog Skt. Hans Aften, hvor det vil være tilladt at lave et mindre bål i bålstedet.

Hegn og låger

Regelsæt for opsætning af hegn og låger

Dispensation for hegn og låger

Vi bruger cookies. Klik Ok for at acceptere.