Medlemslogin

image_print

Grun­de­jer­for­e­nin­gens med­lem­mer har adgang til en ræk­ke luk­ke­de sider, gene­ral­for­sam­lings­re­fe­ra­ter og lig­nen­de.

Er du ny bebo­er på Bjør­ne­bak­ken kan du her til­mel­de dig nyheds­brev og invi­ta­tio­ner. Når du har til­meldt dig, bli­ver du bedt om også at opret­te bru­ger til hjem­mesi­den. Der­med får du adgang til med­lem­s­si­der­ne på hjem­mesi­den, refe­ra­ter og lig­nen­de.

Vær ven­ligst opmærk­som på også at til­mel­de dig til vores Face­book­grup­pe.

_________________________________________________________________________________