Vedligeholdelse af boliger

image_print
Problemer med kloak

Halsnæs kom­mu­ne ejer klo­ak og stik­led­nin­ger ind­til skel (sok­kel) på Bjør­ne­bak­ke­vej. Hvis I har pro­ble­mer med klo­ak, lugt­ge­ner eller andet, skal I kon­tak­te Halsnæs for­sy­ning og rap­por­te­re pro­ble­met. Grun­de­jer­for­e­nin­gen har ikke noget med klo­ak­ker­ne at gøre — men vil meget ger­ne føl­ge med i, hvad der er af pro­ble­mer. Så under­ret bestyrelsen@bjornebakkevej.dk, hvis I har eller har haft pro­ble­mer.

Den del af stik­led­nin­gen, som lig­ger inden­for sok­len, er de enkel­te boli­gers eget ansvar og omkost­ning.

NÅR DER SKAL MALES

Iføl­ge lokal­pla­nen skal ceder­træs­fa­ca­der­ne frem­stå oli­e­re­de — så selv om nogen synes at det er pæne­re, at de bli­ver sølv­grå uden oli­e­ring, skal de alt­så have en omgang af og til:

Til ceder­træs­fa­ca­der­ne anbe­fa­les en gyl­den Ceder­træ­so­lie.
Til døre og vin­du­er — ude som inde: Vin­du­es­ma­ling RAL 9010, fx fra Flüg­ger

CHEK AF TAG

Fle­re bebo­e­re anbe­fa­ler at lade en fag­mand checke tage­nes til­stand med et par års mel­lem­rum. En del med­lem­mer har gen­nem grun­de­jer­for­e­nin­gen teg­net afta­le med ICOPAL om årligt check af tag.

Kon­takt besty­rel­sen, hvis du vil høre nær­me­re.