Lokalplaner

Lokalplanens Baggrund

“Byrådet har visioner om at benytte arealet, denne lokalplan dækker, til noget andet end et traditionelt parcelhusområde. Dette har i høj grad været på grund af arealets naturskønne beliggenhed og den flotte udsigt, man har, uanset hvor på området, man befinder sig.

Byrådet har derfor anmodet arkitekt Kim Utzon om at komme med et forslag til bebyggelse på området.

Kim Utzon har udarbejdet et forslag til bebyggelse, der er inspireret af sydeuropæernes byggestil, hvor huse og gader er lagt i konsekvent overensstemelse med det omgivende terræn.

Grundens placering i det smukt kuperede terræn, der kendetegner området syd for Frederiksværk ned mod Kregme, skaber en unik mulighed for at etablere en markant og velfungerende sydlig bydel. Bydelen kan udgøre en præcis og veldefineret overgang mellem byen og det åbne landskab, med en bebyggelse der optimalt udnytter placeringen ud mod det grønne bånd af smukt kuperede marker, der forbinder Roskilde Fjords havflade med Arresø’s roligere vandspejl.”

Lokalplan 05_10 er den oprindeligt vedtagne lokalplan med 70 boliger. Her fastlægges de fleste rammer og bestemmelser.

Lokalplan 05_10-1 er et tillæg som primært giver tilladelse til udvidelse af  antallet af boliger til 87 og tilhørende antal P-pladser


Kim Utzon har udarbejdet plan for husenes placering på området og husenes overordnede fremtoning med ensidig taghældning, cedertræsfacader og sækkeskurede gule mursten. Slægtskabet til Utzons “Terrasserne” i Fredensborg er tydeligt. Det er dog ikke Kim Utzon som har tegnet husene.

Vi bruger cookies. Klik Ok for at acceptere.