Om Bjørnebakken

image_print

De før­ste tan­ker om et nyt bolig­om­rå­de på Bjør­ne­bak­ken mun­de­de i 2004 ud i ved­ta­gel­sen af lokal­plan 5–10.

Snart efter gik byg­ge­ri­et i gang, og da byg­her­ren i åre­ne før finanskri­sen spo­re­de bety­de­lig inter­es­se, blev der med til­læg til lokal­plan givet til­la­del­se til at udvi­de antal­let af boli­ger fra 70 til 87.

Det før­ste pro­jekt fra Bjør­ne­bak­ken Aps var en andels­bo­lig­for­e­ning. Det­te blev siden­hen lavet om til ejer­bo­li­ger, dels gård­ha­ve­hu­se og dels ejer­lej­lig­he­der. Et lil­le prø­ve­hus trak man­ge men­ne­sker til — fle­re af de frem­mød­te køb­te hus på Bjør­ne­bak­ken.

Den aller­før­ste bolig var ind­flyt­nings­klar i 2005 og et par måne­der var der én bebo­er på Bjør­ne­bak­ken. Frem til slut­nin­gen af 2006 blev eta­per­ne fær­dig­gjort og fæl­les­a­re­a­ler­ne tog form.

Grun­de­jer­for­e­nin­gen blev stif­tet og fik  skø­de på fæl­les­a­re­a­ler­ne og har siden stå­et for ren- og ved­li­ge­hol­del­se af dis­se.