Regulativ for Bjørnebakken

Vedtaget i henhold til vedtægternes § 13 på grundejerforeningens generalforsamling

 

 1. Montering af markiser/Solsejl/Altanforhæng skal følge nedenstående retningslinjer.
  • Markiser i alueloxerede kassetter
  • Ensfarvet stof Dickson Orchestra
   0001, 7131, 7133, 7632, 6610, 7132, 6319, 7972, 8016
   6020, 7548, 0681, 8200, 6196, 0806, 7560, 6318, 0034
 2. Beplantning i gårdhaver må ikke være højere end omkringliggende tagrygge.
 3. Udhuse/skure opført i henhold til lokalplanen
  • Samme materialer og design som skure ved indgang.
  • Skure må ikke medføre gener for naboer.
 4. Udestuer opført i henhold til lokalplanen
  • Samme design og materialer som husene: Cedertræ, hvide vinduesrammer, galvaniserede render, afløb til brønd, fast tag af tagpap.
 5. Flagstænger i gårdhaver ikke tilladt.
 6. Parkering
  • Campingvogne, både, trailere og lignende må ikke henstilles på fællesområdet.
  • Af- og pålæsning og udrustning af campingvogne op til 72 timer er tilladt.
 7. Hundes efterladenskaber skal samles op og bortfjernes.
 8. Erhverv
  • med kontoradresse uden kunder eller ansatte på adressen er tilladt, såfremt dette er godkendt af kommunens planafdeling.
  • Kun køretøjer til ejers eget arbejdsbrug må parkeres og færdes på Bjørnebakkevej.